HMR

Happel Mobiliteit & Ruimte

Ik zal me even voorstellen voor zover u mij nog niet kent. Mijn naam is Erwin Happel. Ik heb inmiddels ruim 20 jaar ervaring met advisering en management op het terrein van de verkeerskunde en ruimtelijke planvorming. Na mijn studie aan de VAT (Verkeersacademie Tilburg, nu de NHTV in Breda) heb ik bij diverse organisaties gewerkt: gemeente Gouda, provincie Overijssel en diverse adviesbureaus. Mijn laatste werkgever was Oranjewoud. Door de jaren heen heb ik diverse functies vervult: programmamanager, procesmanager, projectmanager, projectleider en adviseur.   

Ik heb gewerkt voor vele opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, Provincies, Waterschappen, Gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers en opleidings- en kennisinstituten zoals het CROW. 

Januari 2011 ben ik gestart als zelfstandig adviseur met HMR Happel Mobiliteit & Ruimte met genoeg bagage aan boord. Alleen maar toch ook met anderen. Ik werkte al en werk ook nu weer samen met adviesbureaus, groot en klein. Maar ook met zzp-ers die samen met mij kunnen zorgen voor een gedegen en complete dienstverlening.

Ik nodig u graag uit kennis te maken met HMR en mijn dienstverlening. Op deze website leest u er meer over. Het is zeker niet de bedoeling volledig te zijn maar wil u een indruk geven van wie ik ben, wat ik belangrijk vind en waar u HMR voor kunt vragen. Graag ga ik met u aan tafel om met u in gesprek te gaan !

 

Bereikbaarheid

Ik ben van maandag t/m vrijdag bereikbaar via (06)23 90 75 02 en via info@happel-mr.nl